Imiona – znaczenia imion na literę R

Poniżej przedstawiono imiona ułożone w sposób alfabetyczny oraz odpowiadające im znaczenia:


Imiona żeńskie – opis znaczeń imion żeńskich:

Regina : Renata : Roberta : Romana : Romualda : Rozalia : Róża : Ryszarda

Imiona męskie – opis znaczeń imion męskich:

Radosław : Rafał : Rajmund : Rajnold : Remigiusz : Robert : Rodryg : Roman : Romuald : Rudolf : Rupert : RyszardA - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - ZTarot wrozby